Pasfoto

Met ingang van 26 augustus 2006 zijn de Nederlandse reisdocumenten, het paspoort en de Nederlandse identiteitskaart,voorzien van een chip waarin een gezichtsopname is opgeslagen. De pasfoto die u inlevert bij uw paspoort aanvraag wordt gescand. Om dit scannen goed te laten verlopen zijn de eisen waar de pasfoto aan moet voldoen strenger geworden. Op de nieuwe eisen aan de pasfoto worden alleen uitzonderingen gemaakt wanneer er sprake is van medische gronden en/of godsdienstige of levensbeschouwelijke redenen. De uitgevende instanties van de reisdocumenten beslissen of deze gronden van toepassing zijn.

Op de website www.paspoortorganisatie.nl vindt u meer informatie. Hier staan de normen voor pasfoto's: www.pasfotoorganisatie.nl